Who is? / Kimdir?

Mr. Selman YILMAZ has gained broad international business skills in various areas in the companies he worked for at a global scale and played an effective role in many projects that covered the retail world and the information technologies, his education field.

He acquired and achieved these projects that shaped his business career while working together with the companies such as Far Edge, ALDI, Medion AG, BIM and ANATECH. He has become an authority in the entire processes of a product starting from the design phase to brand management, sales, logistics and after-sales services thanks to the substantial knowledge and experience he gained during these processes.

Business Life:

He started his business life by distributing newspapers when he was very young, and while he was going to secondary school, he worked at small businesses selling cassettes and books. As his first sector experience, he established Central Anatolia and Mediterranean teams for establishing Computer Laboratories by using ACER Computers at Trade Vocational High Schools and Tourism Vocational High Schools under the Ministry of National Education and he personally participated in installations of all the laboratories and taught IT trainers at these schools the use of the system.

In 1995, he had a part-time job at BYTE Turkey Magazine and worked full-time as the Central Anatolia and Mediterranean Manager at the end of the same year for the sales of ACER computers.
 After going abroad in 1997, he focused on studying business administration and IT, and provided solutions to many small scale companies on Network Management and E-Commerce during his education. Then, he started to work part-time at Wilson Parking, the biggest park operator of Asia Pacific. He received training on SKIDATA system during the same company’s transition to the first unmanned park operation and worked for the solution of problems of this system.

In 2003, he started to work as full-time Customer Representative at Far Edge Technology and was promoted to an executive position in a short time. He managed the sales risk management of products of MEDION AG, the global supplier of ALDI Australia.
 He has penetrated the German MEDION products into Turkish market as the General Manager and founder partner of Turkey-based ANATECH since 2006. As of 2009, he created a new brand under the name of MAXX family in more than one consumer electronics category. He managed all the processes of these brands from production to sales in 4600 stores in Turkey and surrounding countries. ANATECH and its team under the leadership of Mr. Selman Yılmaz have succeeded in hundreds of projects and reached a turnover of approximately US$100 million. ANATECH was awarded as the 9th in the sector by TIM (Turkish Exporters Assembly) in 2012.

Mr. Selman Yılmaz is still working as the General Manager of ANATECH and takes part in some projects and investments in Asia Pacific Region. Currently he is living in Sydney/Australia. He is married with two children.

Education Life:

Mr. Yılmaz went to İhsaniye Primary School, Konya Gazi High School, Selçuk University, Sydney Business Collage, Macquarie University and Queensland University Australia. He attended to many national and international trainings on various subjects.

Kimdir?

Global ölçekte çalıştığı şirketlerde konuları itibarı ile çok kültürlü iş yapım ve becerilere sahip olan Selman YILMAZ, gerek perakende dunyası gerekse eğitim kaynaklı bilgi teknolojilerini kapsayan proje çalışmalarında etkin rol almıştır.

Kariyerine yön veren bu projeleri Far Edge, ALDI, Medion AG, BIM ve ANATECH gibi firmalar ile çalışarak elde etmiştir. Bu süreçlerde elde ettiği önemli bilgi birikimi ve tecrübeleri ile bir ürünün tasarım aşamasından, markalastırma, satış, lojistik ve satış sonrası hizmetine kadarki süreçlerde otoritedir.

İş Yaşamı:

İş yaşamına küçük yaşta gazete dağıtımı ile başlamış ve orta öğrenimine paralel olarak kaset ve kitap pazarlaması yaparak küçük işlerde calışmıştır. İlk sektör deneyimini üniversite yıllarında ACER bilgisayarların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ticaret Meslek ve Turizm Meslek Liselerine Bilgisayar Laboratuvarı kurulumları için İç Anadolu ve Akdeniz bölgesi takımını kurmuş ve bu bölgelerde tum laboratuvarların kurulumu içinde bizzat yer almiş ve bu okullardaki bilgi işlem eğitmenlerine sistem kullanım dersleri vermiştir.

1995 ylılında BYTE Türkiye dergisinde yarı zamanlı görev almiş ve yine aynı yılın sonunda tam zamanlı olarak ACER Bilgisayarların satışı için İc Anadolu ve Akdeniz bölgesi yöneticiliğini yapmıştır.

1997 yılında yurtdışına gitmesi ile birlikte iş yönetimi ve bilgi teknolojileri eğitimine ağırlık vermiş ve eğitim sürecinde bir çok küçük işletmeye Network Yönetimi ve E-Commerce konularında çözümler sunmuştur. Daha sonrasında Asya Pasific’in en büyük park operatorü olan Wilson Parking de yarı zamanlı çalışmaya başlamıştır. Yine aynı firmanın ilk olarak insansız park operatörlüğü sistemine geçişinde SKIDATA sisteminin eğitimini almış ve bu sistemin problemlerinin çözümünde calışmıştır.

2003 yılında Far Edge Technology de tam zamanlı olarak müşteri temsilcisi olarak çalışmaya başlamış ve kısa sürede yöneticiliğe yükselmiştir. ALDI Australia’nın global tedarikçisi MEDION AG nin ürünlerinin satış risk yönetiminde bulunmuştur.

2006 yılından itibaren Türkiye merkezli ANATECH Genel Müdürlüğü ve kurucu ortak olarak Alman MEDION ürünlerini pazara penetre etmistir. 2009 yılı itibarı ile MAXX ailesi adı altında kategorilere göre birden fazla tüketici elektroniği kategorisinde marka oluşturmuştur. Türkiye ve çevre ülkelerde bu markaların 4600 mağaza için üretimden satışa sunulmasına kadarki tüm süreçleri yönetmiştir. Selman Yılmaz yönetimindeki ANATECH ve ekibi yüzlerce başarılı projeye imza atmiş ve yaklaşık 100 milyon USD ciroya ulaşmıştır. 2012 yılında ANATECH, TIM (Turkiye Ihracaatcilar Meclisi) tarafindan sektor 9.su olarak ödüllendirilmiştir. Selman Yılmaz, halen ANATECH Genel Müdürlüğünü sürdürmekte ve Asya Pasifik bölgesinde bazı proje ve yatırımlarda yeralmaktadır. Hali hazırda Sydney/Australia da yaşamakta, evli ve 2 cocuk babasıdır.

Eğitim Yaşamı:

Sırasıyla İhsaniye İlkokulu, Konya Gazi Lisesi, Selçuk Üniversitesi, Sydney Bridge Business Collage, Macquarie University ve Queensland University Australia kurumlarında eğitimler almıştır. Birçok konuda ulusal ve uluslararası eğitime katılmıştır.